Att säkra upp sitt hem så det blir säkert för barn är givetvis oerhört viktigt. Kanske har du tidigare struntat i att säkra bokhyllan i väggen med ett så kallat tippskydd? Har du ofta barn på besök eller kanske egna barn måste du förebygga olyckor så mycket med hjälp av grindar, tippskydd, klämskydd, spisskydd med mera.

Barnsäkra köket

Spisen och knivar är något som är viktigt att hålla utom räckhåll för barnen. Komplettera därför spisen med hällskydd och ugnsgaller om detta behövs. Det går även att komplettera med skyddskåpor för spisvreden samt låsvred till ugnen. Till lådor och skåp som kan innehålla farliga artiklar för ett barn rekommenderas barnlås. Har lådorna inte redan ett lådstopp kan det vara bra att komplettera med detta.

Barnsäkra dörrar

Klämskydd och dörrstopp rekommenderas.

Barnsäkra trappor

Går ditt barn ännu inte i trappor själv komplettera med en grind. Har ditt barn själv börjat gå i trapporna, se till att trapporna har bra fäste och komplettera eventuellt med halkskydd. Finns det trappspjälor barnet kan fastna i? Täck för dessa med exempelvis en filt.

Barnsäkra fönster

Använd fönsterspärrar på fönster som öppnas max 10 cm och fäst eventuellt snöre till persiennerna högt.

Barnsäkra El

Petsäkra uttagen om de inte redan är detta och se till att jordfelsbrytaren fungerar i huset. Se till att det inte ligger några lösa lättillgängliga sladdar på golvet.

Barnsäkra badrummet

Använd halkskydd i badkaret och lämna aldrig barnet ensamt i badrummet.