Golvvärme är en önskedröm för många, och allt fler realiserar den. Värmesystem i golven ger en stor mysfaktor och rätt använt och installerat drar det samma eller mindre energi än radiatorer.

Effektivt

Den stora fördelen med golvvärme är att ett rum som värms upp genom golvvärme känns varmare än ett som värms upp med radiatorer. Anledningen är att frusna fötter ger en kylig känsla, oavsett lufttemperatur. Det gör att innetemperaturen kan hållas något lägre, med samma känsla av komfort, än med ett radiatorsystem. Det sparar energi.

Luftburet, vattenburet eller elslingor

Det finns vattenburen och luftburen golvvärme samt rena elslingor. Den vattenburna värmen installeras ofta till ett redan befintligt vattenburet system. Elslingor ses som separata installationer och regleras för sig, och är därför vanligast i badrum och andra våtutrymmen. Fördelen med elslingor är att de ger en tydlig värme från golvet, särskilt om det ligger under klinker.

Hur varmt blir det

Effekten av golvvärmen beror på hur väl golvet är isolerat under slingorna och vilket material själva golvet är gjort av. Energimyndigheten rekommenderar en isolering om minst 300 mm under själva slingorna för att minimera reglaget. Trägolv ger mer värmespill än klinker eller plastmatta. Även mattor förhindrar värmen från att stiga upp i rummet. Om golvvärmen installeras felaktigt är det risk för kallras och fuktvandringar. Det är därför alltid bäst att anlita en professionell golvläggare som åtminstone kan ge tips och råd när golvvärme läggs in på större ytor.

Trägolv

Det går bra att ha golvvärme under trägolv, oavsett om plankorna är massiva eller av laminat- eller lamell. Däremot krävs det mer av ett golvvärmesystem och den som använder det för att det ska fungera väl.
Golvvärmen torkar ut golven vilket kan ge upphov till sprickor mellan brädorna. För att minska problemen med rörelser i golvet behöver golvvärmen vara väl spridd över hela rummet, så att hela golvet värms upp lika mycket. Det går heller inte att lägga in alltför hög effekt i golvvärme under ett trägolv. En yttertemperatur om över 27 grader är inte att rekommendera. Dessutom behöver luftfuktigheten hålla mellan 30 och 60 % för att golven ska må riktigt bra när golvvärmen används.

Nackdelar

En nackdel med golvvärme är att värmeregleringen går långsamt vid temperatursvängningar. Det kan leda till att rum blir överhettade, och energiåtgången blir då onödigt stor. Golvvärmen har också en tendens att stå på sommar som vinter. Anledningen är att mysfaktorn vid varma golv är hög. Detta gör dock att energikostnaderna kan skena iväg med golvvärme.