Hur fungerar egentligen ROT-avdraget och kan jag utnyttja det för all renovering hemma?
Detta är en vanlig frågeställning och vi ska försöka förklara det på bästa sätt här nedan.
ROT-avdraget är en form av skattereduktion, det vill säga en minskning av den skatt du betalar. Det gäller för husarbete i den bostad du bor i. Avdraget är halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år. Är det två som bor och äger fastigheten är alltså det maximala ROT-avdraget 100 000 kronor per år.
Exempel på arbeten som det är möjligt att utnyttja ROT-avdraget på är:

  • Ombyggnad, tillbyggnad, reparation och underhåll av fastighet.
  • Städning, trädgårdsarbete och barnpassning.

Det går inte att utnyttja ROT-avdraget på materialinköp utan endast de utförda arbetstimmarna.

Viktigt!
För att utnyttja ROT-avdraget till fullt gäller det att du tjänar så pass mycket att du har 50 000 kronor i skatt att dra av – annars kan du inte utnyttja ROT-avdraget till fullo! Läs mer hos Skatteverket!