De flesta brandolyckor sker i hemmen under vinterhalvåret, speciellt runt jul då det är vanligt med mycket tända ljus. Ta för vana att kontrollera din brandvarnare varje år. Komplettera med ett klistermärke på insidan av ytterdörren med ”Släckte du ljusen?” om du har en vana att glömma bort saker.

Brandvarnare – en billig försäkring

Brandvarnare räddar många liv årligen, de flesta olyckor med dödlig utgång sker på natten, brandvarnaren kan väcka dig och ge dig tid att sätta dig i säkerhet och i bästa fall hinna släcka elden. Kom ihåg att med regelbundet intervall kontrollera att batteriet är i gott skick och att brandvarnaren fungerar. Har du en större lägenhet eller ett hus bör du komplettera med flera brandvarnare. Tänk på att det finns olika typer av brandvarnare; optiska och joniska. Det bästa är att ha en modell som använder sig av båda dessa metoder. Man brukar räkna att en brandvarnare täcker upp till cirka 60 kvadratmeter. Bor du i flera våningsplan krävs minst en brandvarnare per våning.

Komplettera med brandskyddsutrustning

Med rätt utrustning hemma kan du i bästa fall själv begränsa eller släcka branden. Räddningstjänsten rekommenderar att du har minst en 6-kilos brandsläckare av pulvermodell och en brandfilt.