Det första att tänka på när ett kök ska planeras är hur mycket det får kosta. Ett kök kan i princip kosta hur lite och hur mycket som helst, helt beroende på modell- och materialval, varumärke och hur avancerade lösningar som önskas. Ett vanligt prisintervall som anges är mellan 100 000 och 200 000 kr inklusive vitvaror, men det finns kök som är både billigare och dyrare än så. Utifrån budgeten gäller det sedan att få bästa möjliga komfort och trevligast möjliga kök.

Planeringen

På vissa firmor går det att få hjälp med planeringen. De kan rita upp förslag utifrån deras köksmodeller och visa på papper eller skärm hur slutresultatet ser ut. IKEA har till exempel ett gratis ritprogram där rummets mått läggs in och fönster och dörrar ritas upp. Därefter går det att möblera och testa sig fram till ett kök som fungerar. Ritprogrammen är ofta tredimensionella. Båda dessa alternativ ger på förhand vilken kostnad som det kommer att bli att köpa in alla delar till köket.
Med dessa ritningar går det att välja bort eller lägga till skåp, bänkar och lösningar allt efter den satta budgeten och efter de idéer som kommer fram. Det gäller att tänka på hur arbetsflödet i köket verkligen sker, så att vitvaror och skåp hamnar på rätt ställe.

Låt dig inspireras!

För att hitta sitt drömkök, som dessutom ryms inom den budget som finns, är det bra att besöka ett antal köksfirmor. Där finns det ett antal visningskök där modellerna visas. Visningsköken är också goda inspirationskällor. Här visar köksfirmorna upp smarta planlösningar och detaljer som gör livet i köket både enklare, roligare och vackrare.
Mer inspiration finns i heminredningstidningar och på internet. Låt det gärna ta tid att planera. Ett kök är en stor affär och en central punkt i ett hem och ett välplanerat kök är en glädje för många år framöver. Lika länge kommer besvikelsen vara om köket inte är funktionellt och planerat för bästa komfort.

Bygga köket kan bli en kostnad

När själva köket har valts är det hög tid att planera för vem det är som ska montera köket. Det går att montera kök på egen hand, men det tar tid och blir inte alltid riktigt så bra som det är tänkt. Ett kök ska monteras på ett stabilt sätt och det är viktigt att detaljer och stommar blir raka. Därför kan det löna sig att hitta en montör till jobbet.
Många köksfirmor har egna montörer eller avtal med fristående montörer. Med lite tur kan monteringen ingå, i alla fall om köket är lite mer avancerat och av högre kvalitet. I annat fall kan det kosta mellan 5 000 och 10 000 kronor att anlita en montör, beroende på kökets storlek och val av modell. Till det kan det komma att behövas en plattläggare för kakling samt elektriker som installerar vitvaror och ljus.