När en renovering ska komma till stånd behövs pengar. Pengar kan antingen lånas eller sparas ihop och lånet kan ske på olika sätt. Vilket som passar bäst beror på den egna ekonomin och hur mycket renoveringen kommer att kosta. Det är dessutom en fråga om hur stor värdeökning som bostaden får genom att renoveras. Här kommer några alternativ att välja mellan.

Bostadslån

De flesta som vill renovera ansöker om mer kredit på sitt bostadslån. Då används bostaden som säkerhet för att få loss pengar att renovera med. Bostadslånet ger den lägsta räntan och har lång amorteringstid alternativt ingen amortering alls.
Om renoveringen leder till ett ökat värde på huset är detta det klart bästa lånet att ta, om inga nya pantbrev behöver tas ut. Det här är ett bra alternativ till att tära på säkerhetsbufferten även för den som har pengar. Det är det även att ta privatlån.

Privatlån

Det näst vanligaste alternativet är att ta ett privatlån. Det tas oftast när renoveringen är mindre omfattande, det vill säga vid kostnader under 50 000 – 100 000 kr eller om bostaden inte står i renoverarens ägo. Då sätts inte bostaden som säkerhet utan lånet ges med tanke på en persons inkomster. Dessutom betalas lånet tillbaka snabbare, vilket kan kännas skönt för många. Både banker och fackföreningar ger ut privatlån. Räntan är något högre än vid bostadslån då säkerhet saknas.

Renoveringslån

Ett renoveringslån är ett privatlån som är till för att renovera huset. Lånet ges om renoveringen snyggar upp och förbättrar en bostad under en begränsad tid så att lägenheten blir mer värd. Det är inte alla banker som har renoveringslån, men en del har det och det kan vara värt att kolla innan något annat lån tas. Räntan brukar vara låg, då renoveringar anses vara lågriskprojekt, i alla fall i storstäder.

Butikslån

Det kan kännas lockande att ansöka om ett så kallat butikslån inför renoveringen. Det kan däremot bli dyrt. Det blir lätt att flera lån tas på olika butiker vilket försämrar överblicken över renoveringen. Dessutom är räntorna högre än vid banklån.

Spara själv

Den som redan har lån så det räcker bör tänka sig för både en och två gånger innan nya lån tas. Det kan hända mycket här i världen som gör att bördan då blir för stor med ytterligare ett lån, inte minst sjukdom, arbetslöshet eller en fastighetskris. Då kan det vara smart att spara ihop pengarna själv om en renovering inte är akut. Det går dessutom att hitta lösningar för att få ner kostnaden, som till exempel att välja mindre exklusiva material och att prioritera hårdare.