En ommålning gör så mycket. Färg påverkar verkligen hur vi uppfattar saker och ting. Det är också lätt för vem som helst att måla om, och med rätt grundarbete och rätt färg blir resultatet beständigt och vackert.

Rätt färg och rätt ordning

Det går att måla om i princip alla ytor och alla underlag. Det gäller bara att göra ett grundligt förarbete och att hitta rätt färg. Det finns vatten- och lackbaserade färger i olika glanser och alla är de till för olika typer av miljöer och underlag. Det skiljer sig också i kvalitet mellan olika färger, liksom i pris.
Det står på burkarna vad de är ämnade för och dessutom är det lätt att fråga en fackman i butiken för att få råd och hjälp att hitta rätt färg. Glöm inte att redan målade ytor bör målas om med samma typ av färg som det tidigare lagret är målat av. Det ger ett beständigare resultat.
Sedan är det också smart att tänka igenom vad som behöver målas innan arbetet sätter igång. Inomhus blir det givetvis taket och sedan är det bara att arbeta sig nedåt. Utomhus kan det räcka med de partier som blivit slitna, om inte färgen blekts för mycket.

Tvätta ytorna

Målade ytor behöver i allmänhet tvättas med målartvätt innan förarbetet sätter igång på allvar. Utomhusfärger kan också behöva skrapas bort där det börjat flagna. Gammal smuts och fett som lagts som en hinna behöver avlägsnas så att den nya färgen fäster ordentligt.
En del ytor behöver inte tvättas. Det gäller framför allt nya ytor utan färg och om den grundläggande målningen är av kalkfärg. Däremot behöver gammal limfärg avlägsnas helt innan ommålning. Det görs genom intensivt tvättande.

Övrigt grundarbete

Alla håligheter och ojämnheter i vägg eller tak inomhus behöver slipas och spacklas bort innan färgen kommer på. Ibland behövs flera slipningar och spacklingar för att få ett riktigt bra resultat. Spackel ska enbart slipas när det torkat ordentligt. Här ligger grunden till ett bra målresultat och det är bättre att vara för noga än att slarva. Alla ojämnheter syns nämligen dubbelt tydligt när ny färg kommer på ytan.
På metall är det stålborste eller blästring som gäller, och träytor utomhus behöver kanske reparationer innan målningen påbörjas. Eventuella lister tas med fördel bort och målas eventuellt om när de är nedmonterade. Då blir risken mindre för färgklickar här och var.

Dags att måla!

När grundarbetet väl är utfört är det dags att färglägga tillvaron. Det bästa resultatet ges om ytan först målas med en grundfärg. När ytan sedan ska färdigmålas är det bra att måla hörn och kanter med pensel. Det kallas för att sparmåla och ger ett bra resultat. Sedan står valet mellan pensel, roller och sprutmålning för resten av ytan. Valet beror på vilket material som målas och med vilken typ av färg målningen sker.
Slutmålningen ska ske jämnt över hela ytan och det gäller att inte snåla med färgen. Måla om två gånger för att få ett helt täckande och bra resultat. Låt färgen torka ordentligt mellan gångerna.